06-08-2021Nieuws

Geniet tijdelijk van het verlaagde btw-tarief van 6%

De beschikbare ruimte wordt steeds schaarser en oude gebouwen beantwoorden vaak niet meer aan de hedendaagse normen. De overheid wil dan ook de afbraak van oude panden en de heropbouw een duwtje in de rug geven. Bedoeling is om zo tegen een versneld tempo verouderde woningen te vervangen door gebouwen die beantwoorden aan de hedendaagse bouwnormen op vlak van duurzaamheid en isolatie. Nog tot eind 2022 kan je voor nieuwbouw in sommige gevallen genieten van het verlaagde btw-tarief van 6%. We zetten even alle regels op een rij.

Bestond die regel al niet?

Ja en nee. Sinds januari 2007 was het verlaagde btw-tarief van 6% ook al van toepassing op vernieuwbouw in 32 centrumsteden. Voor die regio’s blijft het tarief van 6% gelden, maar dan zonder de beperkingen die we hieronder bespreken voor de rest van het land. Ook nieuw is dat tot eind 2022 de verkoop door een bouwpromotor ook aan 6% BTW kan, waardoor ook appartementen in aanmerking komen.

Enige en eigen woning

In heel het land geldt nu dus ook een laag btw-tarief van 6% voor de sloop van een gebouw dat vervangen wordt door de enige en eigen woning. Een woning kan een huis of een appartement zijn. De koper moet er zelf gaan wonen en moet er minstens vijf jaar zijn domicilie behouden.

Ook voor sociale verhuur

Het tarief van 6% is ook geldig wanneer de bouwheer of de koper de woning bestemt voor sociale verhuur. Dat wil zeggen dat de woning verhuurd wordt aan een sociaal verhuurkantoor of dat het beheer van de woning toegekend wordt aan het sociaal verhuurkantoor.

Tijdelijke maatregel

Het is belangrijk aan te stippen dat het verlaagde tarief enkel geldt in 2021 en 2022. Concreet betekent dit dat de 6% van toepassing is voor de btw die opeisbaar wordt voor 31 december 2022. Bovendien moet voor de btw opeisbaar wordt, aan het btw-kantoor doorgegeven worden wat de bestemming van de heropgebouwde woning wordt: sociale verhuur of enige en eigen woning.

1 juli 2022

Om misbruiken en het antidateren van facturen voor werken die pas na 2022 zullen plaatsvinden te vermijden, heeft de overheid ook een misbruikbepaling voorzien. Die stelt dat voor omgevingsvergunningen die na 1 juli 2022 aangevraagd worden, de 6% btw enkel geldt op 25% van de werken die zijn opgenomen in de vergunning.

Tot slot geven we nog mee het verlaagde btw-tarief niet kan toegepast worden voor werken die niet rechtstreeks verband houden met de woning zelf. Het gaat o.a. om werken in de tuin, het aanleggen van een waterput, werken aan zwembaden, sauna’s, enz.

Alta Build projecten

Ook twee projecten van Alta Build komen in aanmerking voor het lage tarief van 6%. Het project van de Werve in Antwerpen telt 15 woningen en 23 appartementen en is ideaal gelegen tussen de Markgravewijk en het hippe Zuid. In het centrum van Kontich bouwen we het kleinschalige project Laurens met 13 kwalitatief afgewerkte appartementen. Het project “Laurens” wordt pas begin 2023 opgeleverd, zodat niet alle werken aan het verlaagde tarief zullen gefactureerd worden. Deze bouwwerf is op schema en kopers mogen er van uitgaan dat minstens drie kwart van de bouwkost aan het verlaagde tarief kan gefactureerd worden.

 

 

Deel dit bericht op sociale media