Nieuw Wijkmanshof
Nieuw Wijkmanshof
Nieuw Wijkmanshof
Nieuw Wijkmanshof
Nieuw Wijkmanshof

Energieneutrale woningen rond een nieuw park

Een nieuwe buer op maat van de wijk

 

Het project bestaat uit twee delen: een bouwproject en de ontwikkeling van een publiek park in de wijk Buerstede. De gemeente Aartselaar en de intercommunale IGEAN organiseerden in 2021 een architectuurwedstrijd, met een onafhankelijke jury, waarbij ons project als winnaar uit de bus kwam.

 

Alta Build voorziet een energieneutraal gemengd woonproject, we groeperen 11 rijwoningen en 15 middelgrote appartementen rond een publieke historische vijver met park.

 

Om het evenwicht in de wijk te bewaren bestaat het woonproject hoofdzakelijk uit bebouwing met een gelijkvloers en één verdieping, met een tweede verdieping achteraan aan de vijver en aan de Buerstedelei, om aan te sluiten op de bestaande bebouwing in de straat. De inplanting van de bebouwing zorgt tegelijk voor een goede integratie in de omgeving en een maximale open ruimte.

 

Dit project is vertrokken vanuit de bestaande historische vijver. Er wordt maximaal ingezet op het behoud van deze groene ruimte, die publiek gemaakt wordt. Daarbij is er een maximaal behoud van bomen en wordt er extra groen aangeplant. Aan de Buerstedelei worden zo veel mogelijk bomen behouden en ook de bouwhoogtes zijn daar naar analogie van de buurt. Bovendien ligt de materialisering met gevelstenen in lijn met het residentiele karakter van de buurt.

 

Aandacht voor mobiliteit

 

Op de site komen er fietsenstallingen in kleine clusters, steeds overdekt en dicht bij de ingang van de woningen. Private auto’s gaan onmiddellijk naar de ondergrondse garage zonder dat ze over het terrein moeten rijden. Hierdoor kan het publieke park maximaal worden onthard en vergroend. Voor bezoekers zijn er zeven parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

De gemeente is momenteel oplossingen aan het uitwerken in verband met het sluipverkeer in de wijk Buerstede.

 

Een duurzaam project

 

Door de hoeveelheid verharding te beperken tot een minimum en waterdoorlatend te maken, is er plaats voor een maximale natuurlijke infiltratie van regenwater. Dit betekent ook dat er sterk kan worden ingezet op het  vergroenen en verkoelen van de ruimte.

 

Het project zet sterk in op hernieuwbare energie door het gebruik van zonnepanelen en  individuele warmtepompen per gebouwblok of woning. De overschotten van de zonnepanelen worden gedeeld in een lokale energiegemeenschap, die ook gebruik maakt van geothermie. Lokaal opgewekte energie wordt hiermee maximaal lokaal verbruikt, uitgewisseld of gebufferd voor later gebruik.

 

Met een doel E-peil van 0 wordt de nadruk gelegd op passieve technieken en het ten volle benutten van beschikbare natuurlijke bronnen. Het project zal voldoen aan de Energiedoelstelling voor Vlaamse woningen van 2050.

 

Planning

 

De omgevingsvergunning werd aangevraagd begin 2024.  De bouw zal starten binnen de 6 maanden na het definitief worden van de vergunning en zal ongeveer 2 jaar duren. Minstens 4 woningen zullen na realisatie aan “bescheiden” prijzen aangeboden worden aan personen die een band met Aartselaar kunnen aantonen. Er kunnen nog geen verkoopgesprekken gestart worden; geïnteresseerden kunnen wel hun gegevens achterlaten op de website.

slider afbeelding
 
Ik heb de disclaimer en het privacybeleid gelezen en ga daarmee akkoord. Hierbij geef ik toestemming om mijn gegevens te verwerken en mij te contacteren.

Contacteer ons voor meer info over dit project

T. 03 260 97 87
info@altabuild.be

Bel ons!