Terug naar de stad: bevolking in steden groeit

25-11-2017Nieuws

Wonen in de stad is weer populair

“Een eigen huis, een plek onder de zon” klinkt het in het lied. Voor steeds meer mensen bevindt die wensdroom zich in de stad. Dat blijkt alvast uit statistieken en demografische voorspellingen: 80% van de bevolking zou tegen 2050 in de stad wonen. Hiermee lijkt een einde gekomen te zijn aan de stadsvlucht, want de bevolkingsaangroei is niet alleen een demografisch gegeven (groeiend aantal geboortes), maar ook het gevolg van een bewuste keuze om in de stad te gaan wonen. Wij staan even stil bij de vele voordelen van ‘wonen in de stad’.

Wonen & werken
De stad heeft altijd al een bijzondere aantrekkingskracht gehad op jongeren die vaak na hun studies ‘blijven plakken’ in de stad waar ze studeerden. Na de geboorte van het eerste kind, werd vroeger nogal vaak naar de stadsrand of het platteland getrokken. Vandaag vestigen steeds meer tweeverdieners en ook jonge gezinnen zich opnieuw in de stad. Heel begrijpelijk ook als je de dagelijkse verkeersflashes op de radio hoort. Woning en werk bevinden zich in dezelfde stad, waardoor er geen tijd verloren wordt in de steeds langer wordende files op de autosnelwegen en de invalswegen.
Zeker jonge gezinnen die in de stad (komen) wonen, doen dat heel bewust en zijn overtuigd van de praktische voordelen. Zowel de kinderopvang en de scholen als de buitenschoolse activiteiten liggen dichtbij en kunnen makkelijk bereikt worden met de fiets, het openbaar vervoer of zelfs te voet. Gezinnen die buiten de stad wonen, hebben – zeker met twee werkende ouders – algauw twee auto’s nodig om alle verplaatsingen te kunnen doen.

Winkelen & ontspanning
Ook na de werk- en schooluren en voor senioren heeft de stad heel wat voordelen. Het voorbije decennium ondergingen heel wat steden een heuse transformatie die vandaag nog steeds aan de gang is. Stadsbesturen streven ernaar om van hun stad weer een aangename plek te maken, niet alleen voor de bezoekers, maar ook en vooral voor de inwoners zelf. Investeringen in een aangepast mobiliteitsbeleid, een divers winkelaanbod, uitgebreide cultuur- en sportvoorzieningen komen in de eerste plaats de inwoners van de stad ten goede. Ook pleintjes en parken verhogen de levenskwaliteit, met dat voordeel dat je het gras niet zelf moet afmaaien ;-)

Samen wonen
De stad is ook de plaats bij uitstek voor allerhande initiatieven die met collectivisering en deeleconomie te maken hebben: van deelwagens over kangoeroewoningen tot co-housingprojecten. Dergelijke initiatieven waarbij groepen mensen beslissen om bepaalde zaken te delen of gemeenschappelijk te gebruiken, gedijen bijzonder goed in steden.

Ook Alta Build trekt de kaart van de ‘co-housing’-principes. Zo zijn er in ons project W.place een buurtschuur, een gezamenlijk dakterras, een gemeenschappelijke binnentuin en een ondergrondse parking.

Wil je meer weten over onze stadsprojecten? ontdek W.place en van de Werve 

Deel dit bericht op sociale media