Kopen op plan

16-08-2017Nieuws

Kopen op plan: hoe werkt dat?

Dagelijks krijgen wij vragen over de werkwijze en risico's van kopen op plan. Een en ander wordt geregeld door de Woningbouwwet of "Wet Breyne".

Deze wet is in 1971 tot stand gekomen na enkele financieële drama's voor klanten die gekocht hadden bij een bedrijven die uiteindelijk over kop gingen. Daarom zijn er regels gekomen, die iedere verkoper op plan moet naleven.

Betaling
De eerste voorwaarde is dat het voorschot bij de compromis slechts 5% van de totale aankoopsom mag bedragen en dat dit bij het verlijden van de notariële akte aangerekend wordt op het grondaandeel. Bij de notaris worden naast het grondaandeel ook de registratierechten, de aktekosten en eventueel het deel van de reeds uitgevoerde constructies betaald. De bouwwerken worden in schijven gefactureerd, volgens vordering der werken. Deze schijven moeten in de overeenkomst vermeld staan. Op die wijze is geregeld dat u nooit meer betaalt dan de waarde van wat fysiek op de werf aanwezig is.

Waarborg
De Wet Breyne voorziet in een waarborgregeling voor de bouwheer ten gunste van de koper. Deze waarborgregeling beschermt hem in geval van faling. In de wet wordt echter een onderscheid gemaakt tussen aannemers-verkopers en promotoren-verkopers. Daar waar de aannemers kunnen volstaan met een 5% borgstelling, wordt er de promotoren (zoals Alta Build) een 100% borgstelling gevraagd (de "voltooiingswaarborg"). Een financiële instelling zal zich dan solidair borg verklaren met de promotor. Uiteraard bent u met deze laatste regeling beter af: zelfs in het uitzonderlijke geval dat de bouwpromotor zou failliet gaan, wordt het project gegarandeerd afgewerkt aan de afgesproken prijs. Een bijkomende waarborg is dat u onmiddellijk eigenaar bent van de reeds uitgevoerde werken (het genot ervan hebt u pas na de oplevering), zodat een curator nooit beslag kan leggen op de uw deel van de werf.

Oplevering
De oplevering gebeurt steeds in twee fasen: de voorlopige en de definitieve.  Bij de voorlopige oplevering worden de werken door de koper voltooid verklaard, met uitzondering van de "zichtbare kleine gebreken" die hij op het moment van de oplevering kan vaststellen en die op een proces-verbaal genoteerd worden. De promotor dient deze daarna nog in orde te brengen. Uiteraard mag dit maar over een beperkt aantal kleine zaken gaan. Daarna heeft de koper minimum één jaar de tijd om eventuele "verborgen kleine gebreken" te ontdekken. Als ook die allemaal opgelost zijn, komen de partijen nog eens samen voor de definitieve oplevering. Na de voorlopige oplevering gaat ook de periode van de 10-jarige aansprakelijkheid in voor de "zware gebreken", waarbij geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen zichtbaar of verborgen. 

Samenvatting 
Als koper van woning of appartement op plan geniet u van een sterke juridische en financiële bescherming. Door de voltooiingswaarborg bent u 100% zeker dat de werken beëindigd worden. Door de oplevering in fases en de 10-jarige waarborg, blijft de verkoper ook na de oplevering en betaling van de koopsom verantwoordelijk voor de werken.

Deel dit bericht op sociale media